Barcommissie

De ruime kantine, die bemand wordt door de leden, kent een gevarieerd aanbod voor de inwendige mens en deze wordt op peil gehouden door de barcommissie.