Contributie

Het lidmaatschap van de ZVN staat open zonder wachtlijst. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen: individueel of voor het hele gezin (incl. partner en thuiswonende kinderen tot 18 jaar). Het jeugdlidmaatschap is bedoeld voor thuiswonende kinderen met een eigen boot (naast een eerste boot) of voor deelnemers aan het jeugdzeilprogramma. De ZVN kent geen aparte heffing voor een ligplaats op strand, dit is inbegrepen in het lidmaatschap. Voor zeil-, surf- en strandspullen kun je opslagruimte huren.

Buiten het zeilseizoen beschikt de ZVN over een winterberging (de voormalige Bierman garage in Noordwijk) waar boten tegen betaling gestald kunnen worden op basis van “first come, first served”.

Hierbij een overzicht van de diverse lidmaatschappen: (peildatum leeftijd-tabel 1-januari)

Leeftijd vanaf Contributie p/jSoort lid
>= 10 jaar € 55,00 Jeugdlid
>= 18 jaar € 55,00 Lid
>= 19 jaar € 90,00 Lid
>= 20 jaar € 130,00 Lid
>= 21 jaar € 160,00 Lid
>= 22 jaar € 195,00 Lid
>= 23 jaar € 235,00 Lid
>= 66 jaar € 185,00 Lid
>= 72 jaar € 135,00 Lid
>= 80 jaar € 10,00 Lid
Wanneer je lid wordt, houd dan naast lidmaatschapsgeld tevens rekening met € 50,00 inschrijfgeld éénmalig (behalve voor jeugdleden, jonger dan 23 jaar).

De kosten van de diverse huurobjecten zijn:

Opslag materiaal Prijs
Lage Kast  € 30,00
Hoge kast € 60,00
Combinatie van Lage en hoge kast € 75,00
Kast in container € 40,00
Opslag Golf/Windsurf € 20,00
Opslag Sup € 30,00
Stalling Bierman
Cat en Trailer  € 215,00
Cat in elkaar € 125,00
Cat uit elkaar € 65,00
Zeekat uit elkaar € 100,00
Monohull € 90,00
Trailer € 90,00