Statuten & Regelementen

STATUTEN

De Zeilvereniging Noordwijk wordt geregeerd door de statuten die in 2014 voor het laatst vernieuwd zijn. Daarnaast is er een huishoudelijk regelement en een separaat regelement voor de kitesurfers. De documenten zijn hieronder te raadplegen.