Barplanning

Onze vereniging draait volledig op de inzet van onze leden. Sommigen – vooral de trekkers van onze commissies – doen veel voor de club, anderen wat minder, maar iedereen doet iets: Als 18 plusser (en 70 minner) heb je de plicht om minimaal drie inzet diensten (totaal 9 uur) per jaar te doen. Tenzij je door het bestuur daarvan bent vrijgesteld. Deze diensten worden via Inzetrooster geregistreerd.

Er zijn een paar regels opgesteld waar we je als lid aan moet houden:

  • Ieder volwassen lid is zelf verantwoordelijk voor het inplannen en uitvoeren van zijn of haar drie verplichte diensten per jaar. Je moet ook zelf controleren dat deze goed geregistreerd zijn in inzetrooster;
  • Uiterlijk 1 juni moet je je voor minimaal 2 diensten hebben ingeschreven. Dit is nodig omdat er anders teveel gaten in de roosters vallen;
  • Uiterlijk 1 augustus moet je je ook voor de eventueel resterende dienst hebben ingeschreven;
  • Bij verhindering van een dienst zorg je zelf voor vervanging en schrijf je je opnieuw in;
  • In juni en augustus wordt in inzetrooster gecontroleerd of je voldoet aan je verplichtingen. Bij niet hebben voldaan aan je verplichting ontvang je een reminder per email;
  • Aan het einde van het jaar volgt nog een laatste controle op geregistreerde inzet in inzetrooster en volgt een eventuele waarschuwing;
  • Leden die zich op andere wijze dan het Inzetrooster inzetten voor de club kunnen door het bestuur vrijgesteld worden van hun diensten.

Overigens blijken de meeste leden hun (bar)diensten met veel plezier te doen.