Veiligheidscommissie

De veiligheid binnen Zeilvereniging Noordwijk

De zeilvereniging Noordwijk heeft als oudste vereniging langs de Nederlandse kust de veiligheid binnen de vereniging in een hoog vaandel staan.

Binnen het bestuur van de ZVN zijn er twee bestuursleden (Joost Falk en Daan van Bohemen) aangesteld die waken over alle veiligheidsaspecten binnen de vereniging. Veiligheid is een breed begrip en gaat niet alleen over het veilig varen in zee met een zeilboot of met een kite, maar ook over de veiligheid van en in het clubhuis, het rijdend materiaal  etcetera. Daarbij moet de veiligheid op het strand voor zowel de eigen leden als de strandbezoekers niet vergeten worden.

Tijdens het zomerseizoen is er in het clubhuis elke dag een walschipper aanwezig van 08.00 uur tot 18.00 uur. 7 dagen per week waakt de walschipper over de eigendommen van de ZVN en haar leden en hij houdt toezicht op het strand en de zee. Zo heeft de walschipper o.a. als taak om het clubhuis schoon te houden en te zorgen dat de leden zich houden aan regels welke zijn opgesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de ZVN. Ook let de walschipper op wie er allemaal zee op gaan met een zeilboot, kite of subboard. De walschipper is de spil in het web van de ZVN en heeft dan ook een belangrijke rol in de veiligheid bij de ZVN.

Naast de walschipper is er binnen de zeilvereniging ook een veiligheidscommissie. Die bestaat uit de bestuursleden en twee veiligheidsfunctionarissen. Dit zijn: René Passchier en Wil van der Bent (sr).

De taak van de veiligheidscommissie is te zorgen dat al het materiaal van de vereniging op orde is. Aan het begin en gedurende het seizoen worden alle boten gekeurd en voorzien van een keuringsticker. Ook het inleveren van een geldige verzekering is verplicht. De veiligheidscommissie zorgt ook dat er voldoende opgeleide leden zijn voor de inzet van de eigen rescue. Maar ook EHBO en een AED staan ter beschikking van de vereniging.

Voor eventuele vragen over de veiligheid binnen de club kun je de commissie altijd mailen naar veiligheid@zvnoordwijk.nl